وبلاگ تخصصی متلب و نقشه برداری

۶ مطلب با موضوع «نقشه برداری» ثبت شده است

ترازیابی
مقصود از ترازیابی :
مقصود از ترازیابی یا نیولمان تعیین اختلاف ارتفاع بین دو یا چند نقطه ( نسبت به هم یا نسبت به یک سطح مبنای معین ) است که با استفاده از دستگاههای مختلف و با روشهای گوناگون صورت می گیرد .
ارتفاع نقطه ای مثل A عبارت از فاصلة قائم این نقطه از سطح ارتفاعی مبدأ ( ژنوئید ) است . ضمناً به مجموعه نقاطی که ارتفاع آنها یکسان باشد سطح تراز می گویند . فاصله بین دو سطح تراز تعیین کنندة اختلاف ارتفاع بین نقاط واقع بر روی آن دو سطح است .

برای دانلود هر یک از جزوه ها بر روی آن کلیک کنید

جزوه مسیر راستگو

جزوه مسیر قاسمی

برای دانلود جزوه تئوری خطا کلیک کنید

دانلود

برای دانلود جزوه های فتوگرامتری کلیک کنید

 

فتوگرامتری یک

 

فتوگرامتری دو

این فایل شامل مجموعه نقاط توپوگرافی برای مناطق دشت , تپه ماهور و کوهستان میباشد برای دانلود این فایل کلیک کنید

دانلود