وبلاگ تخصصی متلب و نقشه برداری

۴ مطلب با موضوع «نقشه برداری :: نقشه برداری عمومی» ثبت شده است

ترازیابی
مقصود از ترازیابی :
مقصود از ترازیابی یا نیولمان تعیین اختلاف ارتفاع بین دو یا چند نقطه ( نسبت به هم یا نسبت به یک سطح مبنای معین ) است که با استفاده از دستگاههای مختلف و با روشهای گوناگون صورت می گیرد .
ارتفاع نقطه ای مثل A عبارت از فاصلة قائم این نقطه از سطح ارتفاعی مبدأ ( ژنوئید ) است . ضمناً به مجموعه نقاطی که ارتفاع آنها یکسان باشد سطح تراز می گویند . فاصله بین دو سطح تراز تعیین کنندة اختلاف ارتفاع بین نقاط واقع بر روی آن دو سطح است .

برای دانلود هر یک از جزوه ها بر روی آن کلیک کنید

جزوه مسیر راستگو

جزوه مسیر قاسمی

برای دانلود جزوه تئوری خطا کلیک کنید

دانلود